Wysokość składki członkowskiej zależy od liczby treningów w tygodniu przewidzianej dla danej grupy szkoleniowej i dyscypliny bez względu na wiek zawodników: 

 

  • AKROBATYKA SPORTOWA:
    • dla grupy trenującej dwa razy w tygodniu – 220,00 zł miesięcznie,
  • JUDO:
    • dla grupy trenującej dwa razy w tygodniu – 220,00 zł miesięcznie

Składki wpłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca GOTÓWKĄ lub PRZELEWEM na konto:

bank: ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38D

numer rachunku: 41 2490 0005 0000 4530 5081 3085

tytuł przelewu: Imię Nazwisko dziecka,  miesiąc rok np. Jan Kowalski, wrzesień 2023

Zniżki dla rodzeństw: 2 dziecko i kolejne – składka członkowska obniżona o 20%

Pełny regulamin składek -> regulamin

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez AS Wawer  współfinansuje m.st. Warszawa

Close Menu